Groepstherapie op afdeling Monding

Monding is een open afdeling gelegen in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië met plaats voor 50 personen met persoonlijkheidsproblemen.

  • Behandelmethodiek: vaardigheidstraining, individuele coaching, crisiscoaching met als doel basisvaardigheden aan te leren om met ontregelende emoties om te gaan.
  • Behandelklimaat: uitnodiging om zoveel mogelijk relationele of emotieregulerende vaardigheden uit te proberen.