Vrouw kijkt uit het raam van de afzonderingskamer

Kaap, Polder en Vallei zijn open afdelingen. Je bent vrij om de afdeling te verlaten tijdens vrije momenten. Om 21:00 uur wordt de deur gesloten en wordt iedereen terug op de afdeling verwacht. Uitzonderingen hierop worden afgesproken met het team.

Terp en Kouter zijn gesloten afdelingen. Het behandelend team en de psychiater bekijken met jou op welke momenten je de afdeling kan verlaten. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.

Je kan tijdens het weekend naar huis gaan, als dit afgesproken is met iemand van het team. De psychiater geeft hiervoor al dan niet toestemming.

Boomgaard is een open afdeling. Je bent vrij om de afdeling te verlaten. Het team verwacht wel dat je met hen overlegt wanneer je niet wil of kan deelnemen aan activiteiten.