Om de twee maanden organiseert afdeling Archipel een infoavond over problematisch middelengebruik en de werking van Archipel. Wij nodigen jou en de patiënt hiervoor uit.