Kalender Aftellen icoon

Elk verhaal is uniek. We proberen samen met jou naar een behandeling te zoeken die maximaal afgestemd is op je vragen en verwachtingen.

De meeste patiënten blijven zo'n zes maanden. Wanneer tijdens deze periode duidelijk wordt dat een langer of een meer aangepast hulpverleningstraject nodig is, zullen we dit samen met jou bespreken. We zoeken samen met jou waar dit kan.

De NAH-afdeling is nooit het eindpunt, maar dient als voorbereiding op de toekomstige woonsituatie van de patiënt: de thuissituatie, beschut wonen, een tehuis voor (niet-)werkenden, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis.