Man en vrouw in de keuken
Vrouw geeft stro aan ezel

Zoektocht naar vrije tijdsbesteding

Doe je graag leuke activiteiten samen met anderen? Het vrijetijdshuis biedt je deze mogelijkheid!

Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien! Het is niet voor iedereen eenvoudig om onmiddellijk de stap te zetten naar allerlei organisaties en initiatieven. Met deze groepsactiviteiten geven we deelnemers de kans om deze stap te verkleinen.

Wat doen we?

In het vrijetijdshuis kan je terecht voor (groeps)activiteiten waar je talenten kan (her)ontdekken en (opnieuw) kan inzetten via uiteenlopende activiteiten. We haken zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven die we samen met jou bespreken. De groepsactiviteiten zijn gebundeld in thema’s. Ze vertrekken vanuit het domein van Bethanië in Zoersel, maar kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Hobby

Een hobby kan een gevoel van persoonlijke voldoening geven. We werken met verschillende materialen zoals bijvoorbeeld klei, hout, stof, papier, … En sluiten aan bij bestaande vrijetijdsinitiatieven zoals o.a. Crazy Crochet, Coming World Remember Me, Kringwinkel, …

Natuur & dieren

Voor wie graag buiten is, heeft ieder seizoen zijn uitdaging. Samen werken we aan activiteiten zoals werken in de moestuin, verwerken van de oogst, meehelpen bij de zorgbossen en we sluiten aan bij activiteiten van natuurverenigingen. Daarnaast verzorgen we de dieren op het domein van Bethanië of nemen we initiatieven in samenwerking zorgboeren, …

Voeding

Groepsactiviteiten waar met voeding wordt gewerkt, ieder werkt aan z’n eigen deeltaak om samen smoothies, gebak of kleine hapjes te verzorgen. Dit doen we voor de gemeente, sociale kruidenier en projecten zoals Boterhammen in het Park, Pop up winterbar, …

Kunst & cultuur

We proberen kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen die er interesse voor heeft en mensen te laten proeven van muziek, dans, woord, beeld, enz.

Beweging

Graag luisteren we van begin naar jouw specifieke vragen of wensen over vrijetijdsactiviteiten en trachten we hier samen mee op weg te gaan in samenspraak met je omgeving.

Twee vrouwen aan het haken

Woontrajectbegeleiding

Zorgen verschillende factoren voor onduidelijkheid over je woonoriëntering en/of dagdagelijks leven?

Patiënten die woontrajectbegeleiding willen, kiezen voor een groepsprogramma of een individueel traject.

Het groepstraject vertrekt van een gestructureerd programma met terugkerende modules zoals wassen, bewegingstherapie, winkelen & koken, huishoudelijke administratie, schoonmaken, enz. De basis van deze modules is m.a.w. het reilen en zeilen van een huishouden met alle activiteiten die erbij horen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de activiteiten van het vrijetijdshuis en het werkhuis omdat woonoriëntering meer omvat dan enkel huishoudelijke activiteiten.

Vanuit een vast programma geven we ruimte aan elke deelnemende patiënt om te groeien en antwoorden te zoeken op eigen vragen of verlangens. De begeleiders helpen je om weer de brug te maken naar zelfstandig leven in je thuisomgeving.

Man herstelt meubels

Het Werkhuis

Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je jezelf graag zinvol inzetten en aan de slag gaan met je wensen rond werk?

We merken op dat niet iedereen onmiddellijk de stap naar het werkveld weer kan zetten. In Het Werkhuis kan je terecht voor groepsactiviteiten waar je talenten kan (her)ontdekken en (opnieuw) kan inzetten via uiteenlopende arbeidsmatige opdrachten. We haken zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Met deze groepsactiviteiten geven we deelnemers de kans om deze stap te verkleinen. Graag luisteren we van begin af aan naar je specifieke vragen en/of wensen die je hebt rond werk en trachten we hier samen mee op weg te gaan in samenspraak met jou en je omgeving.

De groepsactiviteiten zijn gebundeld in vijf thema’s:

Klussen

We hopen ieders kennis in te zetten in het volbrengen van onze opdrachten. Deze kunnen gaan van het opmaken van tweedehands meubelen, schilderwerken, opstel- en afbraakwerken bij evenementen, fabriceren en plaatsen van insectenhotels, fietsen herstellen, … Dit doen we voor Bethanië, De Kringwinkel, lokale vzw’s, …

Natuur en dieren

Seizoensgebonden activiteiten zoals werken in de moestuin, verwerken van de oogst, … Helpen bij zorgbossen en activiteiten i.s.m. Natuurpunt vzw. Verzorging van dieren op het domein van Bethanië en samenwerkingen met zorgboeren.

Productie

Activiteiten met de nadruk op verpak-, tel- en sorteerwerk. Zoals bv. bij De Werkplaats (Oostmalle), Brouwerij der Trappisten (Westmalle), werkhoekje (Bethanië), …

Voeding

Groepsactiviteiten waar ieder werkt aan een eigen deeltaak om samen smoothies, cakes, hapjes of andere te verzorgen. Dit doen we voor de gemeente, sociale kruidenier, interne en externe evenementen,…

Dienstverlening

Activiteiten met als doel hulp te bieden aan derden zoals het uitvoeren van kleine administratieve taken, deelname zwerfvuilactie, werkervaringen in Boetiek Stefanie , …